Zaštita osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podataka
Vaša privatnost nam je važna. Želimo da se kod nas osjećate sigurno te postupamo u skladu s time i zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, posebno novoj europskoj Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. (tzv. GDPR). U nastavku Vas informiramo o tome u koje svrhe prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te kako te postupke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava.
Naši informatički sustavi su tehničkim i organizacijskim mjerama zaštićeni od neovlaštenog pristupa, izmjene ili širenja Vaših podataka, kao i od gubljenja ili brisanja.


Obradu osobnih podataka vodi:
Poliklinika Breyer
Ilica 191
10000 Zagreb
e-pošta: zastita-podataka@breyer.hr
Kao kupac i korisnik naših usluga imate pravo dobiti informacije o postupanju s Vašim osobnim podacima i uputiti zahtjeve za ostvarenje Vaših prava.


Svrhe i pravna osnova obrade podataka
Vaše osobne podatke koristimo isključivo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva za izvršenje određene tražene usluge (prvenstveno izrade laboratorijskog nalaza), kako biste mogli ostvariti popuste na usluge vezane na ukupnu cijenu pruženih usluga, te za isključivo vlastiti obavijesni sustav u smislu Vašeg obavještavanja o medicinskim analizama, kao i radi poštivanja naših pravnih obveza. Podatke upotrebljavamo samo za utvrđene, jasne, legitimne i očekivane svrhe te ih ne prosljeđujemo i ne koristimo u nepredviđene ili neočekivane svrhe.
Obrada se izvodi u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“) i hrvatskim zakonima i propisima.
Ne uzimamo podatke koji ne služe izvršenju tražene usluge.

Podaci koje uzimamo mogu sadržavati:
- Ime i prezime / naziv
- Spol
- Datum rođenja
- Podatke o liječniku
- Napomene bitne za utvrđivanje nalaza (npr. podatak o predhodnim bolestima, terapijama, podatke o hormonskom statusu ili druge relevantne podatke koji utječu na rezultat)
- Tražene medicinske usluge
- Adresu e-pošte ili faksa
- Poštansku adresu
- Ako ne plaćate gotovinom – podatke za bezgotovinsko plaćanje
- druge podatke koji se odnose na zdravlje ili druge kontaktne podatke

Otkrivanje i prijenos podataka
Vaše podatke, u slučaju kad je potrebno, šaljemo suradnim ustanovama samo u svrhu izrade zatraženog laboratorijskog nalaza. Suradne ustanove obavljaju za naručitelja visokospecijalizirane pretrage (npr. genetske analize, serološke analize i sl.). Podaci se šalju i državnim tijelima kada zakon to zahtjeva.


Obavještavanje putem e-pošte
Na zahtjev naručitelja nalaze – rezultate medicinskih analiza, šaljemo e-poštom na adresu (adrese) koje dobijemo kod zaprimanja zahtjeva za obradu.

Za isporuke newslettera, kao i za upravljanje listama primatelja i evidenciju odjava, Poliklinika Breyer koristi Mailchimp platformu i poduzima sve potrebne mjere za zaštitu podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i hrvatskim zakonima i propisima (GDPR). Vaše je pravo prihvatiti ili odbiti primanje naših obavijesti.

Primatelji osobnih podataka
Primatelji osobnih podataka su sami vlasnici tih podataka, suradni laboratoriji u zemlji i Europskoj uniji vezani sa Poliklinikom Breyer organizacijski ili ugovorom a koji su i sami podložni i obvezni čuvati podatke prema uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) te, kad to korisnik zatraži, po njima imenovani liječnici.

Prava korisnika
Osiguravamo Vam slijedeća prava
- Pravo na pristup (informiranje o opsegu i vrsti) vašim podacima
- Prvo na ispravak (odnosi se na podatke koje ste dali, ali ne i na rezultate medicinskih analiza)
- Pravo na zaborav
- Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka

Pravo na pristup
Imate pravo na informaciju o svojim osobnim podacima koje vodimo i držimo u memoriji. Ako ste zakonski skrbnik korisnika također imate pravo na informaciju o osobnim podacima osobe kojoj ste zakonski skrbnik.

Pravo na ispravak
Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose, što ćemo mi provesti u razumnom roku. Validirane rezultate medicinskih analiza ne mijenjamo. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)
Imate pravo ishoditi anonimizaciju svojih osobnih podataka, bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu tih podataka s naše strane (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani). Ako takav zakonit razlog ipak postoji, o tome ćemo Vas detaljno informirati u sklopu odgovora na Vaš zahtjev za brisanjem.

Pravo na prigovor oko upotrebe osobnih podataka
Ako se obrada Vaših osobnih podataka zasniva na ostvarenju naših legitimnih interesa, imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na takvu obradu osobnih podataka u mjeri u kojoj se obrada odnosi na Vaše podatke. Ako uložite takav prigovor:
• vezano obavijesti („newsletter”) – nećemo upotrebljavati Vaše osobne podatke u tu svrhu;
• vezano za druge slučajeve legitimnog interesa – nećemo dalje obrađivati Vaše osobne podatke u svrhu na koju se prigovor odnosi, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni i zakoniti razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili ako je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva

Kolačići
Na našem web mjestu upotrebljavamo računalne kolačiće kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i olakšali Vam snalaženje po našim web stranicama.

Kontakti: kako možete ostvarivati svoja prava
Za sva pitanja i zahtjeve u svezi s Vašim osobnim podacima, molimo kontaktirajte nas i našeg službenika zaštite podataka na adresi: zastita-podataka@breyer.hr uz napomenu ZAŠTITA PODATAKA u rubrici „predmet“ ili „subject“


Za osnovne informacije ili brze ispravke, možete kontaktirati našeg službenika telefonom na 01/3776870. Vaše upite i zahtjeve obradit ćemo bez nepotrebnog odgađanja i u skladu sa zakonskim obvezama te ćemo Vas informirati o mjerama koje smo poduzeli.

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte Vaš dolazak

Saznaj više