PSA - koristan tumorski biljeg

PSA - koristan tumorski biljeg


Čemu služi PSA

PSA je prostata specifični antigen (sinonim tPSA, total PSA), tumorski marker specifičan za prostatu ili drugim imenom kestenjaču, žlijezdu veličine kestena. Koristi se u probiru i ranom otkrivanju karcinoma prostate, što je rijetka osobina tumorskih biljega - većina se koristi prvenstveno za praćenje terapije.
Kod redovitog određivanja PSA kod muškaraca starijih od 50 godina karcinom prostate se može otkriti u ranom stadiju i gledano na ukupnu populaciju, smanjuje se smrtnost od tog karcinoma.
Na umu treba imati kako samo određivanje tumorskog biljega nije uvijek dovoljno za postavljanje dijagnoze te da niti jedan tumorski biljeg nije uvijek povišen kod prisustva malignog tumora, kao ni da povišena vrijednost ne mora značiti da je riječ o malignitetu.

Što znači povišena vrijednost PSA

Povišena vrijednost PSA nalazi se kod karcinoma prostate, ali i u benignim stanjima kao što su: benigna hiperplazija, prostatitis, akutna retencija urina, hepatitis C ili nakon ejakulacije, digitalnorektalnog pregleda i transuretralne resekcije.

Svakako treba uzeti obzir da na rezultat određivanja PSA utječu:

  • neka stanja prije uzimanja uzorka (npr. manipulacije oko prostate), 
  • vrsta testa - preporučljivo je određivanje uvijek u istom laboratoriju, istom metodom 
  • individualne razlike, zbog čega nikad nije dovoljno jedno mjerenje.

Povišeni PSA i određivanje slobodnog PSA (free PSA, fPSA)

U svakodnevnoj praksi najčešće postoji nedoumica kod koje se vrijednosti PSA mora učiniti biopsija uz uredan digitorektalni pregled. Poželjna je što viša vrijednost fPSA, tj. što viši omjer f/t PSA (preko 20%). Omjer slobodnog PSA i ukupnog PSA (f/t PSA) pokazao se korisnim u razlikovanju benigne hiperplazije od karcinoma kod vrijednosti PSA između 4 i 10 ng/mL. Biopsija se radi kad kada je omer f/t PSA manja od 10%, ali i u tumačenju tog testa preba biti oprezan jer mogu istovremeno biti prisutni benigna hiperplazija i karcinom.

Što je kriterij za povišenu vrijednost PSA

Za svaki tumorski biljeg referentne vrijednost potrebno je uzimati prema preporuci proizvođača testa. Pri tome vrijedi (ne samo za PSA, već i za druge tumorske biljege) da je od same izmerene vrijednosti važnija brzina porasta te praćenje trenda promjene biljega u vremenu!

U Poliklinici Breyer kod preporuke proizvođača testa (Roche Diagnostics) izabrane su referentne vrijednost prilagođene dobi (prostata s godinama raste), pa tako ono što je patološka vrijednost za 20-godišnjake nije problematično za muškarce od 60 godina.


Referentni intervali u Poliklinici Breyer:


dob   tPSA (ng/mL)
<40        1,4
40-49     2,0
50-59     3,1
60-69     4,1
>70        4,4

Osim preporuke proizvođača često se, radi pojednostavljenja, za gornju granicu PSA u serumu uzima vrijednost od 4 ng/mL (za sve, bez obzira na dob), jer se pokazalo da se iznad te vrijednosti karcinom otkrije u 70% slučajeva. To znači da što je viša vrijednost PSA, veća je šansa da postoji karcinom. Međutim, ta granica nije fiksna već je fleksibilna i individualna. 20% karcinoma otkrije se kod vrijednosti PSA nižih od 4 ng/mL.

I dalje treba imati na umu da je praćenje individualne promjene (trend) najvažniji pri donošenju odluka o daljnjim postupcima i/ili promjeni terapije!

Koliko često treba mjeriti PSA kod osoba kod kojih nije postavljena dijagnoze raka prostate

Europsko udruženje urologa (EAU) predlaže probir prema individualnom riziku u onih koji imaju
očekivano trajanje života 10 – 15 godina. Kako bi se izbjeglo lječenje indolentnih karcinoma, određivanje biljega treba biti prvenstveno orjentirano na visokorizične skupine.

Visoko rizičnim osobama smatraju se svi oni stariji od 50 godina. Ako imate pozitivnu obiteljsku anamnezu (ako je netko u obitelji obolio od tog karcinoma) visoko ste rizični već od 45 godine, ili već od 40-te ako Vam je PSA veći od 1 ng/mL. Također svi stariji od 60 godina sa PSA većim od 2 ng/mL isto su visoko rizični.

Ako spadate u jednu od tih skupina, testiranje trebate provoditi svake dvije godine, ako ne spadate, dovoljno je provjeriti PSA svakih 8 godina.

Ako imate nekog u obitelji tko je obolio od karcinoma prostate svakako, i ako Vam je PSA ispod 1ng/mL, nakon 40 godine provjeravajte PSA barem svake dvije godine ili prema uputama urologa.

 

Izvori:
• Liječ Vjesn 2016; 138:85-92, RACIONALNA PRIMJENA SERUMSKIH TUMORSKIH BILJEGA U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU SOLIDNIH TUMORA, pregledni članak na temelju smjernica NACB (National Academy of Clinical Biochemistry)
• Liječ Vjesn 2016; 138:167-172, smjernice Praćenje onkoloških bolesnika – kliničke preporuke Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a II. dio: rak bubrega, rak mokraćnog mjehura, rak prostate, rak testisa