anti-MAG

Opis

Autoantitijela na ovaj glikoprotein vezan uz mijelin, anti-MAG, nalaze se u raznim neuropatijama:  polineuropatijama, demijelinizirajućim neuropatijama, perifernim neuropatijama....

Negativan nalaz

nema kliničkog značaja.


Pozitivan nalaz
Prisustvo autoantitijela n koristi se u dijagnostici neuropatija.

Priprema

Nije potrebna nikakva priprema, doba dana ne igra ulogu.

Vrijeme izrade nalaza

dva do tri tjedna.
 

Cijena: 33,18 € / 250,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više