anti SARS-CoV-2 -nukleokapsid

OPIS
SARS-CoV-2 virus sastoji se od nukleinske kiseline (RNA) omotane omotačem i različitim strukturnim proteinima od kojih su u dijagnostici najinteresantniji Spike protein (S), Nukleokapsidni protein (N) i Envelope protein (E). Proteinske strukuture na virusnoj čestici potiču organizam na stvaranje antitijela u slučaju zaraze virusom, što čini temelj tzv serološke dijagnostike, odnosno pruža nam mogućnost mjerenja specifičnih antitijela.
Anti-SARS-CoV-2 test, zbog načina na koji je postavljen, „hvata“ antitijela iz uzorka krvi koja su usmjerena na N protein virusa. Dijagnostička osjetljivost testa najveća je 14 dana od infekcije.
Kod osoba koje su cijepljene, većinom nastaju samo antitijela usmjerena na S protein dok se kod nekih osoba u manjoj mjeri mogu naći antitijela na N protein.

Budući da veći dio cijepljenih razvije samo antitijela na S protein, prema nekim autorima antitijela usmjerena na N protein bila bi korisno određivati kod cijepljene populacije za koju se sumnja da su bili zaraženi. Bitno je testiranje provesti u odgovarajuće vrijeme nakon infekcije kako bi se postigla najveća dijagnostička osjetljivost.

Testom anti SARS-CoV-2 nukleokapsid dokazujemo prisustvno ukupnih antitijela na nukleokapsid SARS-CoV-2 virusa. Taj test treba razlikovati od testa "anti SARS-CoV-2 S" koji mjeri antitijela na spike protein Sars-CoV-2.


REFERENTNI INTERVAL:
Rezultati se izražavaju kvalitativno kao pozitivan ili negativan.

Negativan rezultat s velikom vjerojatnošću znači da antitijela nisu nastala jer osoba nije bila u kontaktu sa virusom. Ipak, antitijela s vremenom nestaju iz cirkulacije pa ne možemo sa potpunom sigurnošću reći da do infekcije nikada nije niti došlo.
 

Pozitivan rezultat s velikom vjerojatnošću pokazuje da je osoba bila u kontaktu s virusom. Postoji vrlo mala vjerojatnost da se kod cijepljenih osoba, zbog križne reaktivnosti s antitijelima na spike protein, ipak nalaze i antitijela na nukleokapsid.

VRIJEME ODREĐIVANJA:
Nalaz je gotov isti dan.

 

Cijena: 145,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više