Citološka analiza razmaza periferne krvi

Kada se radi citološka analiza periferne krvi?


Citološka analiza razmaza periferne krvi neizostavna je pretraga u obradi anemija, posebice u dječjoj dobi. Prema obliku eritrocita može se postaviti sumnja na razne nasljedne ili stečene tipove anemija, kao što su talasemija, sferocitoza, srpasta anemija, eliptocitoza i druge.

 Analizira se zastupljenost pojedinih vrsta bijelih krvnih stanica (diferencijalna krvna slika-DKS) i njihov izgled, te procjenjuje ima li nezrelih krvnih stanica u razmazu periferne krvi. 
Citološka analiza periferne krvi neizostavni je dio dijagnostičke obrade i praćenja hematoloških bolesti (mijelodisplazije, leukemije, limfomi). 
Također, citološka analiza razmaza periferne krvi iznimno je korisna u dijagnosticiranju i praćenju infektivne mononukleoze. 

Kako se izvodi pretraga?


Za citološku analizu periferne krvi nije potrebna nikakva priprema, nije potrebno doći natašte. 
Malom lancetom se uzima nekoliko kapljica kapilarne krvi iz jagodice prsta na ruci i rade razmazi na stakalcima, koji će se nakon sušenja i bojanja mikroskopski analizirati. 

Što opisuje nalaz citološke analize razmaza periferne krvi?


Liječnik citolog u nalazu piše diferencijalnu krvnu sliku- DKS i opis morfologije svih krvnih stanica u razmazu. Opiše se nalaz morfologije eritrocita, kao i ostalih krvnih stanica, te na kraju nalaza naznači jesu li nađene nezrele krvne stanice. 


Vrijeme izdavanja nalaza: za 1-3 radna dana.
 

Cijena: 23,89 € / 180,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više