CYSTATIN C

Opis

Marker glomerularne filtracije. Određuje se iz krvi.


Referentne vrijednosti

Referentni rasponi: 0,61 – 0,95 mg/L


Vrijeme određivanja

Nalazi su gotovi za desetak dana.


Priprema

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.
 

Cijena: 17,25 € / 130,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više