HBA1C

Opis
HbA1c nastaje ne-enzimatskom glikacijom slobodne amino skupine na N-kraju β-lanca hemoglobina A0. Razina HbA1c proporcionalna je razini glukoze u krvi. Budući da glukoza ostaje vezana na crvene krvne stanice sve vrijeme njihovog života, određivanje HbA1c ukazuje na srednju dnevnu razinu glukoze u krvi tijekom protekla 2 mjeseca. Određivanje HbA1c se stoga smatra vrlo važnim dijagnostičkim alatom u praćenju kontrole ishrane te terapije u liječenju dijabetesa. Učinkovita kontrola glukoze u krvi vrlo je važna u prevenciji ketoze i hiperglikemije te može smanjiti pojavu i ozbiljnost kasnih komplikacija dijabetesa, kao što je retinopatija, neuropatija, nefropatija te srčana oboljenja.

Referentne vrijednosti
Muškarci i žene: 4,0 – 6,2 mmol/L

Povišeno
Povišene vrijednosti javljaju se u nedovoljno kompenziranih osoba s dijabetesom.

Sniženo
Nije klinički značajno

Vrijeme određivanja
Nalaz je gotov isti dan.

Cijena: 11,95 € / 90,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više