INHIBIN B

Opis

Kliničke indikacije kod žena: procjena funkcije jajnika kao dio terapije plodnosti.
Kliničke indikacije kod muškaraca: funkcionalni biljeg Sertolijevih stanica. Također za dijagnozu poremećaja izlučivanja FSH.


Referentne vrijednosti
Žene:

           1.- 2. dana ciklusa 15-70 ng / l
           3.- 5. dan ciklusa 45-120 ng / l
           folikularna faza 30-90 ng / l
           ovulacija 80-200 ng / l
           lutealne faze <50 ng / l
           postmenopauza <10 ng / l


Muški:

Stupnjevi prema Tanneru:
          I 35-182 ng/l
          II 62-338 ng/l
          III 78-323 ng/l
          IV 67-304 ng/l
          V 120-400 ng/l
odrasli: 120-400 ng/l


Vrijeme određivanja

Nalazi su gotovi za desetak dana.

Priprema

Za ovu pretragu nisu potrebne pripreme.
 

Cijena: 59,73 € / 450,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više