PV

Opis
Protrombinsko vrijeme je brzi i osjetljivi screening-test za poremećaje koagulacije koji su u vezi s vanjskim putem zgrušavanja. Testom se mjeri vrijeme potrebno da dođe do zgrušavanja u uzorku krvi - plazmi. Nekim lijekovima nastoji se smanjiti brzina zgrušavanja ( liječenje tromboembolije) pa je PV produžen. Rezultat se izražava kao omjer vremena potrebnog da dođe do zgrušavanja u uzorku osobe prema vremenu u kontrolnoj plazmi. Zato je konačan rezultat manji što je vrijeme zgrušavanja duže.

Referentne vrijednosti

Muškarci i žene: ≥0,70 udjela
Preporuka za praćenje oralne antikoagulacijske terapije 2,0 – 3,5

Rezultati se izražavaju kao omjer (PR) srednje vrijednosti protrombinskog vremena u sekundama plazme ispitanika i protrombinskog vremena u sekundama normalne kontrolne plazme (ili standardne humane plazme).
Ako normalna kontrolna plazma nema PR 1.0 onda se PR izračuna :

PR = protrombinsko vrijeme ispitanika (s) / protrombinsko vrijeme normalne plazme (s)

PR izražavamo kao internacionalnu usporedivu vrijednost uz uključivanje ISI vrijednosti (internacionalni indeks osjetljivosti).

U različitim laboratorijima se PR mjeri na različitim aparatima i s reagencijama različitih proizvođača. INR (znači internacionalni normirajuči omjer) služi ujednačenju (standariziranju) tako dobivenih vrijednosti.

Povišeno
Produženo protrombinsko vrijeme (izraženo kao kraći ili manji PV) može nastati zbog nasljednog nedostatka protrombinskog kompleksa (faktora II), nasljednog ili stečenog nedostatka faktora V ili njegovih inhibitora, rijetko zbog nedostatka faktora X, zatim kod terapije antagonistima vitamina K (derivati kumarina), u bolestima jetre, nedostatku vitamina K, fiziološki u novorođenčadi zbog nerazvijenog sustava koagulacije, DIK-u te u lupusu antikoagulansu.

Sniženo
Sniženo protrombinsko vrijeme može se naći u akutnom alkoholizmu, cirozi jetre. Liječenje penicilinom skraćuje PV; to je naročito važno kod djece

Vrijeme određivanja
Nalaz je gotov isti dan.

Cijena: 6,64 € / 50,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više