SERIJA PRETRAGA ZA EVALUACIJU UROGENITALNOG TRAKTA

Opis:
Serija pretraga, s vrstama pretraga prilagođenim potrebama pacijenta, se može obaviti istovremenim davanjem serije uzoraka (prvi mlaz prvog jutarnjeg urina, srednji mlaz urina, ejakulat kod muškaraca). Sistematska evaluacija urogenitalnog trakta može uključivati (ovisno o potrebnoj širini pretraga):


1. Prvi mlaz prvog jutarnjeg urina:
a) bakteriološka obrada (pretraga zamjenjuje bris uretre);
b) kultura na Mycoplasma/Ureaplasma;
c) PCR test na Trichomonas vaginalis;
d) PCR test na Chlamydia trachomatis;
e) PCR test na Neisseria gonorrhoeae;

f) PCR STD4 panel ;

g) PCR STD7 panel.


2. Srednji mlaz urina: sediment urina i urinokultura (pretraga kod sumnje na cistitis).                                                                         

3. Ejakulat: bakteriološka obrada, kultura na Mycoplasma/Ureaplasma

Priprema:
Priprema za davanje serije uzoraka započinje pripremom kao za urinokulturu (vidjeti i uputu za urinokulturu):

  • pripremiti i označiti tri sterilne posudice u kojima će bit prvi mlaz urina (#1), srednji mlaz urina (#2), te ejakulat (#3);
  • otvoriti i pripremiti sterilne posudice (poklopce pažljivo odložiti i ne dirati unutrašnju stranu da se ne kontaminiraju);
  • vanjsko spolovilo dobro oprati sapunom i temeljito isprati vodom; ne se brisati; povući prema natrag / razmaknuti nabore oko uretre da se omogući nesmetano otjecanje urina;
  • odmah početi mokriti u posudicu #1 za uzimanje uzorka prvog mlaza urina (izmokriti u posudicu oko 1/2 dl=50 ml urina); nastaviti mokriti u posudicu #2 za srednji mlaz urina (za sediment urina i urinokulturu); u školjku/van posudice izmokriti se snažnim mlazom do kraja.


Nakon potpunog pražnjenja mjehura (da se ispere flora), u sterilnu posudicu #3 dati uzorak ejakulata. Pri davanju ejakulata treba nastojati što manje mehanički regrutirati preostalu uretralnu floru koja se nije isprala uriniranjem.
Sve uzorke treba dostaviti u laboratorij unutar 2 h od uzimanja.

Vrijeme do izdavanja nalaza:
Obzirom da vrijeme potrebno za završiti pojedinu pretragu se razlikuje, nalazi će se izdavati posebno za svaku pojedinačnu pretragu. Kompletna serija se može završiti unutar 10 radnih dana.
 

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više