UZV limfnih čvorova

Ultrazvučni pregled limfnih čvorova vrata, pazuha ili prepona ili svih perifernih regija.

Pregled limfnih čvorova počinje iscrpnom anamnezom, pregledom laboratorijskih (krvnih) nalaza, zatim kliničkim pregledom s palpacijom limfnih čvorova u regiji koja se treba pregledati.

Evaluira se broj limfnih čvorova u određenoj regiji, njihova distribucija (raspored), veličina i ultrazvučni izgled, te prokrvljenost. 

Prema potrebi se može odmah učiniti i ciljana, UZV-no vođena punkcija čvora koji zahtijeva dalju obradu. Uvijek se prilikom punkcije čvora uzima i razmaz periferne krvi kako bi se stekao bolji uvid u stanje pacijenta. Navedena cijena za punkciju limfnog čvora podrazumijeva i analizu razmaza periferne krvi, koja se u tom slučaju ne naplaćuje dodatno.

Cijene pretrage UZV limfnih čvorova vrata je 300 kn, UZV limfnih čvorova u pazusima 250 kn, UZV limfnih čvorova u preponama 250 kn. 

U slučaju potrebe za UZV pregledom dvije regije limfnih čvorova cijena je 400 kn, a cijena pregleda tri regije (vrat, pazusi i prepone) je 500 kn.

Cijena ciljane, UZV-no vođene punkcije čvora s citološkom analizom punktata i razmazom periferne krvi (iz jagodice prsta) je 450 kn. Nalaz punkcije se izdaje idući radni dan.

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više