VGCC, kalcijevi kanali

Opis

Prema potrebi, moguće je odrediti dvije različite vrste kalcijevih kanala:

VGCC N-tip ili VGCC PQ-tip.

Autoantitijela na kalcijeve kanale, najčešće P/Q tipa, odnose se na presinaptičke membrane i utječu na smanjenu sposobnost oslobađanja acetilkolina.

Pojedina autoantitijela odnose se na različita neurološka oboljenja tipa: Lambert-Eaton mijastenijski sindrom, autonomnu neuropatiju itd.

Negativan nalaz

nema kliničkog značaja.


Pozitivan nalaz
Prisustvo autoantitijela koristi se u dijagnostici navedenih neuroloških bolesti.

Priprema

Nije potrebna nikakva priprema, a doba dana također nije bitno. 

Vrijeme izrade nalaza

Dva do tri tjedna.
 

Cijena: 66,36 € / 500,00 kn
Cijena vađenja krvi i obrade uzorka je 1,99 € / 15kn. Ovaj se iznos naplaćuje samo jednom, bez obzira na zadani broj pretraga

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više